Chelat niczym… szczypce kraba

  • Post Category:Ciekawostki

Chelatem nazywa się cząsteczkę organiczną, która zawiera w swojej strukturze centralnie położony i połączony kilkoma wiązaniami chemicznymi atom metalu. Analizując budowę takiego związku obserwuje się atom metalu niejako uwięziony jest przez wiązania chemiczne wewnątrz cząsteczki niczym w szczypcach kraba. Stąd też właśnie nazwa chelat wywodząca się z greckiego „chele” oznaczającego szczypce kraba.

Zjawisko chelatacji zostało odkryte dopiero w XX wieku, choć w przyrodzie występuje od zawsze, czego przykładami są chociażby chelat magnezu (chlorofil), chelat kobaltu (witamina B12) oraz chelat żelaza (hemoglobina). Zjawisko chelatacji znacząco wspomaga instrumentalne procesy życiowe , bo dzięki tym związkom z łatwością przebiega transport tlenu i produktów przemiany materii, a u roślin fotosynteza.

Oprócz chelatów naturalnie występujących w organizmach żywych, nauka pozwala na ich stosowanie w odtruwaniu organizmu po skażeniu metalami ciężkimi takimi jak ołów oraz przy suplementacji diety, która stwarzała dotąd wiele problemów. Zawarte w cząsteczkach chelatów kationy metali charakteryzują się znacznie wyższą dostępnością dla organizmu niż sole czy tlenki tych samych pierwiastków.

Aby cynk, żelazo czy magnez zostały w możliwie największym stopniu wykorzystane przez organizm, muszą zostać przekształcone w szeregu reakcji chemicznych zachodzących przy udziale enzymów odpowiadających za trawienie i transport w organizmie. Proces ten wymaga zarówno czasu jak i energii, przy czym znaczny odsetek danego pierwiastka nie zostaje przyswojony pozostając wydalonym wraz z produktami przemiany materii. Rozwiązaniem dla skutecznego zaopatrzenia wszystkich struktur komórkowych w niezbędne minerały jest suplementacja minerałów w postaci chelatu, kiedy to podaje się poniekąd wstępnie przetworzone składniki, które z łatwością wykorzystuje organizm we wszystkich procesach życiowych.

Ze względu na strukturę suplementy w tej postaci zachowują stabilność w środowisku układu pokarmowego, a niska masa cząsteczkowa ułatwia im przenikanie błony komórkowej stąd gwarancja wysokiej efektywności chelatów. Ponadto substancja o takim charakterze zachowuje obojętność chemiczną, nie tworząc toksycznych związków z innymi minerałami.

Ostatnia modyfikacja 23 lipca 2020

Serwis cynek.pl ma charakter edukacyjny. Mimo, że redakcja dokłada wszelkich starań co do jakości merytorycznej przedstawianych treści, wszelkie informacje nie stanowią porady medycznej i nie zastąpią wizyty u lekarza. Z tego powodu redakcja i wydawca serwisu nie mogą ponieść odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych w serwisie, gdyż nie prowadzi konsultacji medycznej w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej.