Przeziębienie i grypa – czy to dwie nazw tej samej choroby, a może 2 różne choroby?

  • Post Author:
  • Post Category:Odporność

Chociaż terminy „przeziębienie” i „grypa” bardzo często stosowane są zamiennie, należy pamiętać, że w tym przypadku mamy do czynienia z dwoma osobnymi jednostkami chorobowymi. Na czym polegają różnice? Wbrew pozorom są one dość istotne i mogą decydować o kondycji osoby, nie tylko w czasie trwania samej choroby, ale również po jej zakończeniu.

Zarówno przeziębienie, jak i grypa to infekcje wirusowe. W tym obszarze podobieństwa się jednak kończą, gdyż przeziębienie uwarunkowane jest aktywnością wielu szczepów wirusów (koronawirusów, rhinowirusów, adenowirusów), zaś grypa spowodowana jest przez… wirus grypy (w zależności od budowy dzielimy go z kolei na podtypy: A, B i C). W przypadku tych chorób odmienne jest również nasilenie objawów. Chociaż większość głównych symptomów w obu przypadkach dotyczy górnych dróg oddechowych, w przebiegu grypy objawy są po prostu silniejsze. Częściej również dochodzi do charakterystycznego bólu kości i stawów. Wyższa jest również gorączka (u osób z przeziębieniem przede wszystkim mamy do czynienia z podwyższoną temperaturą ciała). Odmienny jest również początek choroby. Przeziębienie z reguły rozwija się stopniowo, zaś zachorowanie na grypę zazwyczaj posiada charakter nagły. 

Istotne jest również ryzyko powikłań, jakie mogą powodować obie choroby. Jest ono znacznie wyższe w przypadku grypy. Choroba ta – szczególnie u osób podwyższonego ryzyka (np. dzieci, u osób w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi czy z osłabioną odpornością) – zwiększa ryzyko zapalenia płuc czy niewydolności oddechowej, co często wiążę się z nieuniknioną hospitalizacją.

Należy pamiętać, że przeciwko grypie można szczepić się przez cały czas trwania okresu epidemicznego, czyli mniej więcej od października do kwietnia. Warto jednak podkreślić, że szczepienie to nie chroni przed innymi wirusowymi zakażeniami dróg oddechowych, w tym przed przeziębieniem czy infekcjami o podłożu bakteryjnym (np. anginą paciorkowcową).

Ostatnia modyfikacja 21 czerwca 2020